تور 1 روزه غار شیربند

غار شیربند از جاهای دیدنی دامغان به شمار می‌آید و از طریق روستای جزن قابل دسترسی است. این غار حدود ۸۰۰ متر طول دارد و دهانه آن در کمرکش کوهی صخره‌ای که از بستر رودخانه ۵۰ متر ارتفاع دارد، قرار گرفته است. داخل غار که در یک رشته فلات آهکی جای دارد، قندیل و ستون‌های زیبای آهکی به رنگ و اندازه‌های مختلف از سقف آویزان شده‌اند. هوای داخل غار خنک، مرطوب و بسیار ساکن است و در قسمت‌های تحتانی غار مقدار اکسیژن کمتر می‌شود.