تور آبشار چودره سر

در این سفر که به از استان مازندران سفر می کنیم از دو جاذبه طبیعی آبشار چودره سر و اپرنه هم دیدن می کنیم .