تور یک روزه دامغان گردی

دامغان مرکز شهرستان دامغان در استان سمنان، شهری در شمال شرق ایران است. این شهر یکی از کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهرهای پارتی ایران است که در شاهنشاهی اشکانی اولین پایتخت اشکانیان در ایران بود. نام قدیم آن دِه‌مغان و صددروازه بوده‌ است.