تور ویژه شیراز

شیراز بهشت شکوفه های بهار نارنج ، شهر شعر و ادب ، شهر تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی ، آرامگاه ابدی حافظ و سعدی

شیراز ، شهری زیبا در استان فارس با جابه های طبیعی و تاریخی فراوان آرامگاه مشاهیری نظیر حافظ ، سعدی ، سیمین دانشور ، کریم خان زند و… میباشد . بهترین زمان بازدید از این شهر زیبا فصل بهار ، در اردیبهشت ماه است .