تور دو روزه جشنواره پسته

جشنواره پسته آیین تجلیل از یک و نعمت است و با نگاه به گذشته، مراجعه به فرهنگ عامه و معرفی آیین شکرگزاری می توان در ثبت ملی آن گام بلندی برداریم