تور دریاچه نمک و کوه های مریخی

این کویر نمکی در جنوب شرق دامغان با فاصله ای ۴۳ کیلومتری از این شهر و نزدیک به روستای خورزان دامغان در استان سمنان قرار دارد. حاج علیقلی کویر چندان وسیع و پهناوری نیست و وسعتش تنها به ۶۵۴۱ کیلومتر می رسد. ارتفاع کویر از سطح دریا حدود هزار متر است و اطراف آن را کوه های مختلف مانند کوه دولت یار، خرس، ترکمن گدر، آهوند، پنج و سرخ گرفته اند.