تور ترکیبی کویر مصر و طبس (ویژ)

سفر به عروس کویر ایران ، شهری کویری وشگفت انگیز که از مهمترین مقاصد گردشگری استان خراسان جنوبی است .