تور مکزیک، کوبا

Cuba, Mexico

ویژه ی نوروز 98

درجه هتل هر نفر دراتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1تخته کودک 11-4 سال با تخت کودک 4-2 سال بدون تخت کودک زیر 2 سال
4 و 5

ستاره

5/990/000 تومان

5190 دلار

5/990/000 تومان

7990 دلار

5/590/000 تومان

3990 دلار

5/590/000 تومان

2590 دلار

990/000 تومان