تور فرانسه و ایتالیا

France and Italy

ویژه ی نوروز 98

درجه هتل هر نفر دراتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1تخته کودک 11-4 سال با تخت کودک 4-2 سال بدون تخت کودک زیر 2 سال
4 ستاره 3/990/000 تومان

2890 یورو

3/990/000 تومان

3990 یورو

3/590/000 تومان

2190 یورو

3/590/000 تومان

1290 یورو

990/000 تومان